دور علماء فطاني في الدعوة الإسلامية خلال القرن الثالث عشر الهجري

دور علماء فطاني في الدعوة الإسلامية خلال القرن الثالث عشر الهجري

Authors

  • Muhammat Faosan Dohae Sultan Sharif ali University, Brunei Darussalam
  • Soleh Kurniawan Sultan Sharif ali University, Brunei Darussalam

DOI:

https://doi.org/10.54471/dakwatuna.v7i1.709

Keywords:

الكلمات المفتاحية: فطاني، الدعوة، العلماء، مكة، الفندق، الملايو., Key words: Patani, Da’wah, Muslim Scholars, Makkah, Hotel, Malay.

Abstract

لعب علماء Ùطاني ﺩﻭﺭا عظيما وساهموا  إسهاما كبيرا ﻓﻲﻗﻴﺎﺩﺓïºï»·ï»£ïº” الإسلامية ونهضتها. وهمﻭﺭﺛﺔïºï»·ï»§ïº’ﻴﺎﺀ الذين وﺮثوا ïºï»Ÿï»Œï» ï»¢ï»­ïºï»Ÿï»Œï»¤ï»ž. وهذا البحث يهد٠إلى دراسة دور علماء Ùطاني الذين عاشوا ÙÙŠ القرن الثالثعشرالهجري، كما يهد٠إلى التعر٠على أصول منهاجهم وإسهاماتهم ÙÙŠ الدعوة الإسلامية. ولتحقيق هذه الأهدا٠قام الباحثان ÙÙŠ هذا البحث بمعالجة أصول منهج علماء Ùطاني ÙÙŠ الدعوة الإسلامية ودورهم ÙÙŠ الدعوة وإعداد الدعاة. ويعتمد الباحث ÙÙŠ دراسته على المنهج الوصÙÙŠ التحليلي للخروج من خلاله بأهم النتائج، منها: إنهم مع نهاية القرن الثاني عشرة  الهجرية وبداية القرن الثالث عشرة الهجرية وجدوا عددا من العلماء الذين جاورا بيت الحرام حيث يعلّمون من أبناء الملايو المسلمين وتتلمذوا على أيدي العلماء الذين يعشون ÙÙŠ مكة المكرمة ÙÙŠ ذلك الوقت، وهم علماء الÙطاني الجاويين الذين يسكنون بمكة المكرمة، Ùطوبى للعلماء الملايويين المقيمين بأرض مهبط الوحي طالبين للعلوم الإسلامية والتعليم والدعوة وإعداد العلماء، ÙألّÙوا الكتب العلمية باللغتين العربية والملايوية الجاوية، وبعد أن نهلوا وزادوا العلوم الإسلامية والعربية كان بعضهم رجعوا إلى بلدانهم ÙÙŠ أماكنهم المختلÙØ© مكان ومنهم أقاموا مدارس تقليدية (الÙندق) لتعليم أقاربهم وذويهم أحكام الدين الإسلامي وتعاليمهم أحكام الدين السمحة والدعوة إلى صراط المستقيم.

الكلمات المÙتاحية : Ùطاني، الدعوة، العلماء،مكة، الÙندق

Downloads

Download data is not yet available.

References

المراجع باللغة العربية:
القرآن الكريم.
أحمد أحمد غلوش. (2004م). أصول الدعوة الإسلامية. القاهرة: الشركة الدولية للطباعة.
________. (2005م). الدعوة الإسلامية، أصولها، وسائلها، أساليبها، في القرآن الكريم. القاهرة: الشركة الدولية للطباعة.
الألوري، آدم عبد الله. (1988م). تاريخ الدعوة إلى الله بين الأمس واليوم. ط3. القاهرة: مكتبة وهبة.
البيانوني، محمد أبو الفتح. (1995م). المدخل إلى علم الدعوة. ط3. بيروت: مؤسسة الرسالة.
جاجت برهان الدين. (2017م). الشيخ داود فطاني وعلاقات بين مكة مكرمة وأرخبيل الملايو: علاقة فكرية، انتقال إسلامي وإعادة بناء اجتماعي وأخلاقي. مجلة ستوديا سلاميك. عدد 24. 3 نوفرمير 2017.
الرازي، فخر الدين محمد بن عمر. (1998م). مفاتيح الغيب. ط3. بيروت: دار إحياء التراث العربي. ج28.
شعبان محمد إسماعيل. (1985م). التشريع الإسلامي مصادره وأطواره. ط2. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية.
الصاوي، سعيد محمد إسماعيل. (2008م). علم النفس الدعوي. د.م: د.ن.
عبد الرشيد إبراهيم عثمان، وفريد أحمد عثمان. (2014م). الإسلام والسلمون في فطاني. القاهرة: مؤسسة إقرأ.
عبد الكريم زيدان. (2001م). أصول الدعوة. ط9. د.م: مؤسسة الرسالة.
عبد الله بن قاسم. (1978م). تعليم فوندوق في مجتمع الإسلام في قدح 1840 حتي 1957م. (تربية العلمية تاريخية). ماليزيا: جامعة أهلية ماليزيا.
عبد النعيم محمد حسين. (1984م). الدعوة إلى الله على بصيرة. القاهرة: دار الكتاب المصري.
الغزالي، محمد بن محمد أبو حامد. (د.ت). إحياء علوم الدين. بيروت: دار المعرفة. ج3.
الفيروز آبادي، محمد بن يعقوب. (د.ت). تنوير المقباس من تفسير ابن عباس. لبنان: دار الكتب العلمية.
محمد الزحيلي. (1981م). طرق تدريس التربية الإسلامية. دمشق: كتاب جامعي.
المحلي، محمد بن أحمدز السيوطي، عبد الرحمن بن أبو بكر. (د.ت). تفسير الجلالين. القاهرة: دار الحديث.
مسلم بن الحجاج. (د.ت). الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم. بيروت: دار الجيل.
نئ روسدي نأتاعي بن نئ مأ. (2019م). مناهج الدعوة النسائية في ضوء القرآن والسنة دراسة تطبيقية في فطاني.: رسالة الدكتوراه. كلية في أصول الدين، جامعة السلطان الشريف علي الإسلامية، برونأي دار السلام.

المراجع باللغات الأجنبية:
Abdul Halim Ahmad. (1982). Pendidikan Islam di Kelantan. Kota Bahru: Syarikat Muzium Kelantan. (التربية الاسلامية في كلنتن).
Ahmad Fathi Al-fathoni. (2013). Ulama besar dari Patani. Cet.3 Kota bharu: Pustaka Aman Faris. Malis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan. (كبار علماء فطاني)
Burhanudin Jajar. (2007). Islamic Knowledge, Autority and Political Power: The Ulama Ini Colonial Indonesia. Ph.D. Thesis. Leiden University.
Buyung Adil. (1974). Sejarah Terenganu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (تاريخ ترغكانو).
Hermansyah. (t.t). Jaringan Intelektual Ulama Aceh-Fathani. Aceh: Fakultas Adab dan Humaniora. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. (علاقة بين علماء آشيه وفطاني).
Ismail Cheik Daud. (1991). Sekolah Pondok di kelantan. Nik Muhama bin Nik Muhammad Soleh. Kota Bahru: Syarikat Muzium Kelantan.
(مدرسة فوندوق في كلنتن)
Numan Hayimasae. (2009). Jaringan Ulama Patani dengan Utara Semenanjung Tanah Melayu Adab ke-18 dan ke-19. Malaysia: Persatuan Sejarah Malaysia.
(علاقات علماء فطاني بأرخبيل الملايو في القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر الملادي).
Syafie bin Abu Bakar. (1986). Perkembangan Ilmuan dan Kesedaaran Islam di Terenganu. Terenganu: Muzium Negeri Terenganu.
(تطور العلمية والوعي الإسلامي في ترغكانو).
Yusuf bin Haji Mustafa. (1991). Sejarah dan keturunan Tuan Minal Al-Fatani. t.tt: t.p. (تاريخ وسلسلة نسب توان مينال فطاني).
Zainudeen. (1961). Sejarah Aceh dan Kepulauan Melayu. Midan: Pustaka Iskandar Muda. (تاريخ آشيه وأرخبيل الملايو).

Downloads

Published

2021-02-26

Issue

Section

Articles