1.
Sidiq MAH. Telaah Pemikiran Sayyid Abdullah bin Alwy Al-Haddad Tentang Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak dalam Kitab Risalatul Mu’awanah. Tarbiyatuna [Internet]. 2017 Aug. 15 [cited 2023 Apr. 2];10(2):220-32. Available from: https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/tarbiyatuna/article/view/262