Rahman, Yudi Ardian, and Siti Ati’ul Mas’ula. “Pola Pembinaan Agama Pada Anak Dalam Keluarga Buruh Pabrik Di Desa Labruk Lor Lumajang”. Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam 11, no. 2 (August 15, 2018): 228–248. Accessed April 19, 2024. https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/tarbiyatuna/article/view/338.