Sidiq, Muhammad Abdul Halim. “Telaah Pemikiran Sayyid Abdullah Bin Alwy Al-Haddad Tentang Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Kitab Risalatul Mu’awanah”. Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam 10, no. 2 (August 15, 2017): 220–232. Accessed March 23, 2023. https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/tarbiyatuna/article/view/262.