Mandasari, D., K. Rahman, and R. Faishol. “Pengembangan Media Pembelajaran Menggunakan Multimedia Interaktif Lectora Inspire”. Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam, vol. 13, no. 1, Feb. 2020, pp. 37-55, doi:10.36835/tarbiyatuna.v13i1.608.