Syarif, A. “STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA ARAB ASPEK QIROAH DENGAN PEMBIASAAN MEMBACA AL-QUR’AN”. Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam, vol. 7, no. 1, Feb. 2014, pp. 61-75, https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/tarbiyatuna/article/view/48.