Thohir, M. M. bin. “Pendidikan Orang Tua Terhadap Anak Dalam Kitab Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an Karya Al-Qurtubi”. Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam, vol. 9, no. 1, Feb. 2016, pp. 58-77, https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/tarbiyatuna/article/view/109.