[1]
M. A. H. Sidiq, “Telaah Pemikiran Sayyid Abdullah bin Alwy Al-Haddad Tentang Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak dalam Kitab Risalatul Mu’awanah”, Tarbiyatuna, vol. 10, no. 2, pp. 220–232, Aug. 2017.