Rahman, M. and Mahmudah, U. (2020) “Sejarah Kebangkitan Madrasah sebagai Lembaga Pendidikan Agama Islam dalam Pandangan George Makdisi”, Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam, 13(2), pp. 142–150. doi: 10.36835/tarbiyatuna.v13i2.641.