Syarif, A. (2014) “STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA ARAB ASPEK QIROAH DENGAN PEMBIASAAN MEMBACA AL-QUR’AN”, Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam, 7(1), pp. 61–75. Available at: https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/tarbiyatuna/article/view/48 (Accessed: 23 March 2023).