Syarif, Adnan. 2014. “STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA ARAB ASPEK QIROAH DENGAN PEMBIASAAN MEMBACA AL-QUR’AN”. Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam 7 (1):61-75. https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/tarbiyatuna/article/view/48.