Rahman, Yudi Ardian, and Siti Ati’ul Mas’ula. 2018. “Pola Pembinaan Agama Pada Anak Dalam Keluarga Buruh Pabrik Di Desa Labruk Lor Lumajang”. Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam 11 (2):228-48. https://doi.org/10.36835/tarbiyatuna.v11i2.338.