Hasanudin, Hasanudin. 2017. “Analisis Isu Dan Kebijakan Pendidikan Islam Di Sekolah Pasca Orde Lama”. Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam 10 (2):188-205. https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/tarbiyatuna/article/view/260.