Rahman, M., & Mahmudah, U. (2020). Sejarah Kebangkitan Madrasah sebagai Lembaga Pendidikan Agama Islam dalam Pandangan George Makdisi. Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam, 13(2), 142–150. https://doi.org/10.36835/tarbiyatuna.v13i2.641