Syarif, A. (2014). STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA ARAB ASPEK QIROAH DENGAN PEMBIASAAN MEMBACA AL-QUR’AN. Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam, 7(1), 61–75. Retrieved from https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/tarbiyatuna/article/view/48