(1)
Rahman, M.; Mahmudah, U. Sejarah Kebangkitan Madrasah Sebagai Lembaga Pendidikan Agama Islam Dalam Pandangan George Makdisi. Tarbiyatuna 2020, 13, 142-150.