(1)
Syarif, A. STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA ARAB ASPEK QIROAH DENGAN PEMBIASAAN MEMBACA AL-QUR’AN. Tarbiyatuna 2014, 7, 61-75.