(1)
Sidiq, M. A. H. Telaah Pemikiran Sayyid Abdullah Bin Alwy Al-Haddad Tentang Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Kitab Risalatul Mu’awanah. Tarbiyatuna 2017, 10, 220-232.