Idris, Haidar. " PENDIDIKAN DALAM AL-QUR'AN: Pemahaman Mengenai Tarbiyyah dalam Qashash Al-Qur'an" Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam [Online], Volume 7 Number 1 (15 February 2014)