Ghulam, Zainil, & Achmad Farid. " Ideologisasi Identitas Aswaja An-Nahdliyah di LP. Ma’arif NU Lumajang dalam Menangkal Gerakan Islam Transnasional." Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam [Online], 12.2 (2019): 177-200. Web. 20 May. 2022