Ghulam, Z., & Farid, A. 2019 Aug 15. Ideologisasi Identitas Aswaja An-Nahdliyah di LP. Ma’arif NU Lumajang dalam Menangkal Gerakan Islam Transnasional. Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam. [Online] 12:2