DAHLIA, Dahlia. Pengembangan Kurikulum Multikultural Di Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Sahabat Alam Palangka Raya. Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam, [S.l.], v. 10, n. 1, p. 94-118, feb. 2017. ISSN 2442-4579. Available at: <https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/tarbiyatuna/article/view/256>. Date accessed: 23 july 2021.