Hidayatullah, Indra, AND Yaqin, Maulana Ainul. " Risk Of Istishna Contracts In Sharia Commercial Banks" Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah [Online], Volume 1 Number 1 (4 June 2022)