[1]
Q. G. P. Zulham Akhmad and D. H. Mubarok, “Kedudukan Pendidikan Islam dalam UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional”, mabahithuna, vol. 1, no. 1, pp. 81–93, Apr. 2023.