(1)
Zulham Akhmad, Q. G. P.; Mubarok, D. H. Kedudukan Pendidikan Islam Dalam UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. mabahithuna 2023, 1, 81-93.