[1]
Zulham Akhmad, Q.G.P. and Mubarok, D.H. 2023. Kedudukan Pendidikan Islam dalam UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Mabahithuna: Journal of Islamic Education Research. 1, 1 (Apr. 2023), 81–93.