Hadi, S. and Syuhud, S. (2020) “Pendampingan Masyarakat Desa Kloposawit Candipuro Lumajang dalam Mengurai Kebiasaan Buang Air Besar di Sungai Berbasis Participatory Action Research”, Khidmatuna : Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(1), pp. 1–15. doi: 10.54471/khidmatuna.v1i1.994.