Idris, H. and Muttaqin, A. I. (2022) “Rekonstruksi Spirit Harmoni Agama di Daerah Rawan Konflik dengan Pendekatan Participatory Action Research”, Khidmatuna : Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2(2), pp. 150–167. doi: 10.54471/khidmatuna.v2i2.1707.