Idris, Haidar, and Ahmad Ihwanul Muttaqin. 2022. “Rekonstruksi Spirit Harmoni Agama Di Daerah Rawan Konflik Dengan Pendekatan Participatory Action Research”. Khidmatuna : Jurnal Pengabdian Masyarakat 2 (2):150-67. https://doi.org/10.54471/khidmatuna.v2i2.1707.