Hadi, S., & Syuhud, S. (2020). Pendampingan Masyarakat Desa Kloposawit Candipuro Lumajang dalam Mengurai Kebiasaan Buang Air Besar di Sungai Berbasis Participatory Action Research. Khidmatuna : Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(1), 1–15. https://doi.org/10.54471/khidmatuna.v1i1.994