[1]
Idris, H. and Muttaqin, A.I. 2022. Rekonstruksi Spirit Harmoni Agama di Daerah Rawan Konflik dengan Pendekatan Participatory Action Research. Khidmatuna : Jurnal Pengabdian Masyarakat. 2, 2 (May 2022), 150–167. DOI:https://doi.org/10.54471/khidmatuna.v2i2.1707.