Idris, Haidar, & Ahmad Ihwanul Muttaqin. " Rekonstruksi Spirit Harmoni Agama di Daerah Rawan Konflik dengan Pendekatan Participatory Action Research." Khidmatuna : Jurnal Pengabdian Masyarakat [Online], 2.2 (2022): 150-167. Web. 11 Aug. 2022