Idris, H., & Muttaqin, A. (2022). Rekonstruksi Spirit Harmoni Agama di Daerah Rawan Konflik dengan Pendekatan Participatory Action Research. Khidmatuna : Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2(2), 150-167. doi:10.54471/khidmatuna.v2i2.1707