Untary, D., Ikhtiara, T., & Ningrum, H. (2022). Pelatihan Strategi Komunikasi di Masa Pandemi Bagi Pengurus Bank Sampah Hidup Sejahtera untuk Meningkatkan Minat Masyarakat Menabung Sampah di Kelurahan Pagesangan. Khidmatuna : Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2(2), 131-137. doi:10.54471/khidmatuna.v2i2.1503