WACAHYANI, Durrotul Mufidah; NINGRUM, Ririn Tri Puspita. Santri Berbakat: Pengembangan Minat dan Bakat Melalui Kegiatan Muhadhoroh pada Santri Syarif Hidayatullah Cyber Pesantren. Khidmatuna : Jurnal Pengabdian Masyarakat, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 1-10, nov. 2021. ISSN 2776-8813. Available at: <https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/khidmatuna/article/view/1212>. Date accessed: 21 may 2022. doi: https://doi.org/10.54471/khidmatuna.v2i1.1212.