1.
Kavanillah D, Ridlwan AA. Pengaruh Bauran Pemasaran Jasa Terhadap Keputusan Menginap di Hotel Andita Syariah Surabaya. IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam [Internet]. 2018 Oct. 1 [cited 2023 Jun. 10];7(2):146-64. Available from: https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/iqtishoduna/article/view/230