[1]
D. Kavanillah and A. A. Ridlwan, “Pengaruh Bauran Pemasaran Jasa Terhadap Keputusan Menginap di Hotel Andita Syariah Surabaya”, IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam, vol. 7, no. 2, pp. 146–164, Oct. 2018.