Hidayatullah, I. (2018) “Pandangan Ibnu Khaldun dan Adam Smith Tentang Mekanisme Pasar”, IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam, 7(1), pp. 117–145. Available at: https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/iqtishoduna/article/view/211 (Accessed: 29 January 2023).