KAVANILLAH, D.; RIDLWAN, A. A. Pengaruh Bauran Pemasaran Jasa Terhadap Keputusan Menginap di Hotel Andita Syariah Surabaya. IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam, [S. l.], v. 7, n. 2, p. 146–164, 2018. Disponível em: https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/iqtishoduna/article/view/230. Acesso em: 11 jun. 2023.