(1)
Hidayatullah, I. Pandangan Ibnu Khaldun Dan Adam Smith Tentang Mekanisme Pasar. IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam 2018, 7, 117-145.