[1]
Hidayatullah, I. 2018. Pandangan Ibnu Khaldun dan Adam Smith Tentang Mekanisme Pasar. IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam. 7, 1 (Apr. 2018), 117–145.