FARID, Achmad. PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA PADA JASA KEUANGAN DI KSU SYARIAH USAHA MULIA PROBOLINGGO. IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 77-88, oct. 2015. ISSN 2443-0056. Available at: <https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/iqtishoduna/article/view/42>. Date accessed: 20 may 2022.