Hidayatullah, I. 2018 Apr 1. Pandangan Ibnu Khaldun dan Adam Smith Tentang Mekanisme Pasar. IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam. [Online] 7:1