AZHARGANY, Rojabi. Konstruksi Media Dakwah: Tradisi Versus Ekonomi dalam Pemasaran Air Doa. Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam, [S.l.], v. 7, n. 1, p. 135-155, feb. 2021. ISSN 2686-1100. Available at: <https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/dakwatuna/article/view/926>. Date accessed: 12 may 2021. doi: https://doi.org/10.36835/dakwatuna.v7i1.926.