Darwis, M. (2016). TEOLOGI DAKWAH DALAM KAJIAN PARADIGMATIK. Dakwatuna: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam, 2(1), 85-106. Retrieved from https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/dakwatuna/article/view/79