Nuha, A., & Masyhuri, M. (2020). Post Dakwah di Era Cyber Culture. Dakwatuna: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam, 6(2), 228-255. doi:10.36835/dakwatuna.v6i2.633