Azhargany, Rojabi. " Dakwah Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia Dalam Konsep Maslahah Mursalah" Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam [Online], Volume 6 Number 2 (25 August 2020)