Azhargany, Rojabi. " Dakwah Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia Dalam Konsep Maslahah Mursalah." Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam [Online], 6.2 (2020): 176-197. Web. 15 Jun. 2021