Azhargany, R. 2020 Aug 25. Dakwah Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia Dalam Konsep Maslahah Mursalah. Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam. [Online] 6:2