Azhargany, R. (2020). Dakwah Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia Dalam Konsep Maslahah Mursalah. Dakwatuna: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam, 6(2), 176-197. doi:10.36835/dakwatuna.v6i2.630